kancelaria prawna lebek logo

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. powstała w 2010 roku. Od początku działalności koncentrujemy się na świadczeniu skutecznej i profesjonalnej obsługi prawnej oraz podatkowej dla przedsiębiorstw.

Klienci są naszą największą wartością i dla nich stale rozwijamy swój potencjał. Doświadczenie zespołu Kancelarii w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem stanowią o jakości naszej pracy.

To, co oferujemy, jest w naszej ocenie niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest duża spółka giełdowa czy niewielki przedsiębiorca, ukierunkowujemy działania na jak najlepsze wykonanie zleconego zadania.

pointer
Kancelaria prawna lebek wspolnicy

ZESPÓŁ

Za sukcesem Kancelarii stoi kapitał ludzki. Pracownicy i współpracownicy to nasze największe osiągnięcie. Ich umiejętności, zaangażowanie w każdy powierzony projekt i kreatywność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przesądzają o naszej skuteczności.

Radcowie prawni i adwokaci

Aldona Lebek – komplementariusz, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację sądową ukończyła przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, z kolei aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywała, prowadząc własną kancelarię, a także współpracując z dużymi śląskimi kancelariami. Specjalizuje się w prawie pracy, procesach gospodarczych oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów. Ma także doskonałe rozeznanie w prawie lotniczym. Osobiście obsługuje m. in. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (międzynarodowy port lotniczy Katowice), Urząd Gminy i Miasta Siewierz, Bank PEKAO S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.


Michał Caliński – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Specjalista od funduszy unijnych, zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Spójności jak i Społecznego. Umiejętności zawodowe zdobywał w wiodącej wrocławskiej kancelarii, świadcząc usługi m. in. na rzecz znaczących dolnośląskich producentów audiowizualnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa bankowego, problematyki zabezpieczania wierzytelności oraz obrotu wierzytelnościami. Specjalizuje się także w obsłudze procesów sądowych, w tym nadzorze nad czynnościami postępowania sądowego i analizie dokumentacji procesowej. Włada językiem angielskim.


Małgorzata Goncik – Jaskólska – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz urzędami i innymi jednostkami. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Sybilla Jajkiewicz – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilka lat pracowała w jednej z największych polskich kancelarii, gdzie zdobyła duże doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego i bankowego, z uwzględnieniem aspektów z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, począwszy od procedury cywilnej, zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym, po sporządzanie umów. Interesuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz sądowo – administracyjnego. Włada językiem angielskim.


Marcin Majewski – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, szczególnie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców, a także prawie własności intelektualnej. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz praktyki procesowej zdobywał, prowadząc własną kancelarię oraz współpracując z dużą dolnośląską kancelarią prawną. Włada językiem angielskim.


Edyta Ratyńska – Eichler – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tymże Wydziale. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce, jak również w polskiej spółce Skarbu Państwa. W latach 2002 – 2013 pracowała w dziale prawnym dużej spółki akcyjnej z branży szkoleniowej i IT.  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także prawie zobowiązań, prawie własności intelektualnej i prowadzeniu postępowań sądowych. Reprezentuje podmioty publiczne i prywatne w obszarze prawa zamówień publicznych oraz w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Włada językiem angielskim.


Paulina Sikora – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Interesują ją przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Monika Stasiak–Magryta – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, bankowym, ochronie danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie ochrony konsumenta. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych. Włada językiem angielskim.


Doradcy podatkowi

Zbigniew Kozioł – doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo gospodarcze i handlowe” (Uniwersytet Łódzki) oraz „Szacowanie nieruchomości” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Wieloletni pracownik organów kontroli skarbowej na stanowisku inspektora kontroli skarbowej (w wielorakich wydziałach kontroli), jak i na stanowiskach kierowniczych. Pracował także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumentów. Uczestnik międzyresortowych zespołów kontrolnych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Prowadził liczne szkolenia wewnętrzne, również dla podmiotów i instytucji zewnętrznych (m.in. dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, podatku akcyzowym, podatku VAT, podatkach dochodowych i lokalnych. Włada językiem rosyjskim i angielskim.


Barbara Nowikiewicz – doradca podatkowy

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych „Rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i „Prawo podatkowe” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę w doradztwie podatkowym oraz prowadzeniu rozliczeń podatkowych dużych i średnich przedsiębiorstw. Swoje doświadczenia zdobywała, pracując zarówno w organach podatkowych, jak i pełniąc funkcje in house tax advisor w podmiotach takich jak Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Grupa PCC Rokita, HS Wrocław Sp. z o. o. (UTC Aerospace Systems) i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.


Michał Zdyb – doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m. in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze, w szczególności dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały np. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Jest również doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m. in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umownych – treaty shopping. Włada językiem angielskim.


Aplikanci

Maciej Arczyński – aplikant radcowski

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Interesuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, które wiąże się z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców. Praktykę w zakresie obsługi prawnej oraz stosowania prawa zdobywał, pracując w dużej dolnośląskiej kancelarii prawnej oraz w jednym z polskich banków. Włada językiem angielskim.


Aleksandra Golba – aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W trakcie studiów działała w Kole Naukowym „Lege Artis”, a także zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Dziale Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2010 – 2015  pracowała w jednej z czołowych warszawskich kancelarii, gdzie zdobyła doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prawa własności intelektualnej, rodzinnego, spadków, prawa farmaceutycznego, gospodarczego, administracyjnego, karnego. Uczestniczyła w negocjacjach dotyczących kluczowych dla Klientów umów. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej miała okazję wielokrotnie występować z upoważnienia pełnomocników przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, jak również organami ścigania. Brała również czynny udział w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. Udzielała się społecznie w Referacie Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackie w Warszawie. Włada językiem niemieckim.


Dominik Konieczny – aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracę magisterską pt. „Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną” obronił w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Interesuje się szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych we Wrocławiu, w których zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz prawem korporacyjnym. Posiada również doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz przygotowywania i opiniowania umów cywilnoprawnych. Włada językiem angielskim.


Krzysztof Maślanka – aplikant notarialny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w jednej z największych, dolnośląskich kancelarii jako prawnik, gdzie współpracował przy obsłudze prawnej jednego z czołowych polskich banków. Specjalizuje się w prawie bankowym, gospodarczym oraz prawie umów. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Paulina Mielczarek – aplikant adwokacki

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii oraz na Uniwersytecie Cypryjskim, gdzie zgłębiła wiedzę na temat prawa europejskiego i międzynarodowego. Odbyła również staż w kancelarii adwokackiej w Lizbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w renomowanej łódzkiej kancelarii prawniczej obsługującej zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Odbyła również praktykę w sądzie rejonowym oraz w kancelarii notarialnej. Jej zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z prawem handlowym i gospodarczym oraz prawem cywilnym. Włada językiem angielskim, uczy się języka portugalskiego


Grzegorz Orzeł – aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał, pracując w wydziałach cywilnych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie. Interesują go przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego. Włada językiem angielskim.


Karolina Perdek – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego. Interesuje się głównie prawem cywilnym i gospodarczym. Pracę magisterską dotyczącą działalności gospodarczej obroniła w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Włada językiem angielskim.


Prawnicy

Alicja Budniak – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się głównie prawem cywilnym i rodzinnym. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego. Pracę magisterską dotyczącą władzy rodzicielskiej obroniła w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Wiedzę zdobytą w trakcie studiów wykorzystywała podczas pracy w dziale sądowym jednej z wrocławskich kancelarii prawnych. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem egzekucyjnym. Włada językiem angielskim.


Julia Figura – prawnik

Studentka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się prawem karnym i prawami człowieka, swoją pracę magisterską pisze na temat handlu ludźmi. Odbyła praktykę w prokuraturze rejonowej. Włada językiem angielskim.


Pamela Grabda – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską dotyczącą odpowiedzialności wspólników w spółkach osobowych prawa handlowego obroniła w Katedrze Prawa Handlowego. Doświadczenie zdobywała, łącząc naukę z pracą w kancelarii radcowskiej w Szczecinie. Jej zainteresowania zawodowe związane są z prawem handlowym oraz prawem cywilnym. W okresie studiów była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin. Włada językiem angielskim.


Anna Jabłonka – prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Swoją pracę magisterską pisze na temat działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych we Wrocławiu i w Londynie. Włada językiem angielskim.


Daria Koćwin – prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość wiąże z zawodem adwokata. Interesuje się prawem karnym materialnym oraz prawem medycznym. W kancelarii zajmuje stanowisko asystentki prawnika do spraw na etapie egzekucyjnym. Włada językiem niemieckim.


Joanna Koźmińska – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, łącząc naukę w trakcie studiów z pracą w kancelarii radców prawnych we Wrocławiu oraz odbywając praktykę w Sądzie Rejonowym. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem egzekucyjnym. Włada językiem angielskim.


Lucyna Kuźmińska – prawnik

Studiowała na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zdobywała podczas prac w wielu kancelariach prawnych na terenie Wrocławia. Zajmowała się sprawami z zakresu postępowania cywilnego. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Zofia Lipińska – prawnik

Studentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy zajmuje stanowisko prawnika – asystenta. Interesuje się prawem własności intelektualnej. Włada językiem angielskim.


Dariusz Łysak – prawnik

Student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje na stanowisku prawnika, przygotowując pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa bankowego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem rzeczowymi dochodzeniem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Włada językiem angielskim.


Beata Małek – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoją karierę rozpoczynała od pracy w dziale obsługi przedsiębiorców w jednej z największych kancelarii w województwie dolnośląskim. W latach 2014-2015 r. pracowała w dziale prawnym wiodącej na krajowym rynku spółce świadczącej usługi prawne i księgowe. Doświadczenie zdobywała również w firmach świadczących usługi dla podmiotów prowadzących działalność na rynku elektronicznym (e-commerce), a także pracując jako audytor przy weryfikacji wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu prawa antymonopolowego. Włada językiem angielskim.


Marek Paluch – prawnik

Student prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał podczas praktyk w kancelariach radców prawnych oraz w kancelarii adwokackiej, gdzie brał udział w prowadzeniu spraw klientów z zakresu roszczeń odszkodowawczych, spraw rodzinnych oraz spraw karnych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z częścią ogólną prawa zobowiązań, zwłaszcza deliktami oraz prawem konstytucyjnym. Włada językiem angielskim, uczy się języka francuskiego.


Zuzanna Pawlikowska – prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Feministka od urodzenia, dlatego interesuje się prawami kobiet i dzieci oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym. Chce wcielić ideały w życie, dlatego wiąże swoją przyszłość z zawodem komornika sądowego lub sędzią w sądzie rodzinnym. W Kancelarii zajmuje stanowisko asystentki prawnika do spraw na etapie egzekucyjnym. Włada językiem angielskim, niemieckim, a obecnie rozpoczęła naukę hiszpańskiego.


Iwona Płokita – prawnik

Studentka ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seminarzystka w Katedrze Postępowania Cywilnego, gdzie będzie bronić pracy magisterskiej o Europejskim Postępowaniu Nakazowym. Interesuje się głównie europejskim postępowaniem cywilnym, prawem prywatnym międzynarodowym i prawem karnym w zakresie stalkingu. Doświadczenie zdobywała, łącząc naukę i pracę w kancelariach prawnych. Włada językiem niemieckim.


Natalia Rydz – prawnik

Absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz praktyki procesowej zdobyła, odbywając staż w renomowanej kancelarii prawnej Gujski i Zdebiak, specjalizującej się w prawie pracy. Od stycznia 2012 roku do lipca 2014 roku pracowała w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako asystent sędziego w wydziale cywilnym, karnym oraz pracy. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, karnego i prawa podatkowego. Włada językiem angielskim, uczy się języka włoskiego.


Jakub Skibiński – prawnik

Student studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał m.in. podczas praktyk w zielonogórskiej kancelarii, gdzie brał udział w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia wierzytelności oraz roszczeń ubezpieczeniowych. Praktykę odbywał również w kancelarii komorniczej, nabywając tym samym doświadczenie w zakresie egzekucji należności. Interesuje się prawem samorządu terytorialnego i właśnie tej dziedzinie prawa zamierza poświęcić swoją pracę magisterską. Włada językiem angielskim.

pointer
zespol kancelarii prawnej lebek

OFERTA

Obsługa prawna i podatkowa

Oferowana przez Kancelarię obsługa prawna odbywa się na kilku poziomach współpracy:

 • due diligence w celu identyfikacji ryzyk i potrzeb prawnych,
 • bieżące doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • informowanie o nowych regulacjach prawnych istotnych dla przedsiębiorstwa i ich skutkach.

W zakresie realizowanej pomocy prawnej leży szereg dziedzin prawa, w których oferujemy Klientom nasze usługi. Należą do nich w szczególności:

 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów,
 • prawo spółek (w tym doradztwo korporacyjne oraz procesy M & A),
 • prawo podatkowe (w tym optymalizacja podatkowa działalności gospodarczej),
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo konkurencji,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • prawo nieruchomości (w tym budowlane),
 • prawo administracyjne,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo telekomunikacyjne i internetowe,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo energetyczne,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo karne gospodarcze.

Reprezentacja procesowa

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w mediacjach, sporach sądowych oraz sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju.

Nasze usługi w zakresie zastępstwa procesowego obejmują:

 • analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
 • redagowanie i składanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach (posiedzeniach),
 • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.

Dochodzenie roszczeń

Płynność finansowa przedsiębiorstwa niejednokrotnie decyduje o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Poprawa tego wskaźnika najczęściej wiąże się z koniecznością dyscyplinowania kontrahentów w zakresie regulowania zaległych zobowiązań.

Kancelaria ma narzędzia umożliwiające profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności,
z zachowaniem standardów etycznych – bez narażania Klientów na ryzyko zarzutu bezprawnego działania. Należą do nich:

 • zespół zawodowych negocjatorów (call center), wspartych strukturami terenowymi,
 • aplikacja bazodanowa planująca uporządkowany ciąg czynności windykacyjnych,
 • system ocen skuteczności komorników.

Obsługa Klientów instytucjonalnych

Realizacja usług dla Klientów instytucjonalnych (banków, telekomów, ubezpieczalni, firm leasingowych, dostawców mediów itp.) wiąże się z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur oraz rozwiązań teleinformatycznych. Usługi windykacji korporacyjnej, jakie świadczymy, gwarantują naszym Klientom wysoką efektywność i pełne bezpieczeństwo.

Proponujemy nasze wsparcie w następujących obszarach:

 • monitoring i windykacja polubowna
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniach wpadkowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reegzekucja,
 • usługi rekomendacyjne,
 • obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń.
pointer
oferta kancelarii prawnej lebek

KARIERA

Sukces każdej firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Im lepsze szanse rozwoju stwarza się pracownikowi, tym większa pewność, że zaangażuje on wszystkie swoje możliwości w dobre wykonywanie zleconych zadań. Dlatego dbamy o godziwe warunki pracy: zapewniamy przejrzyste zasady wynagradzania, promujemy najlepszych pracowników, troszczymy się o ich rozwój zawodowy poprzez odpowiednio skonstruowane systemy motywacyjne oraz szkolenia.

Jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu – piszcie. Szukamy osób, dla których praca jest ważnym (ale nie najważniejszym) elementem życia, chcących się uczyć i czerpać satysfakcję z tego, co robią. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres praca@kancelarialebek.pl.

pointer
kariera w kancelarii prawnej

KONTAKT

*wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe